*** کشاورزی ***
 1. پرورش دهنده قارچ دکمه ای
 2. پرورش دهنده قارچ صدفی
 3. کاربر اسانس های گیاهی
 4. کاربر گیاهان دارویی
 5. تولید کننده تراریوم
 6. تولید کننده ورمی کمپوست

 

*** اسمبل ها و ارتقاء کامپیوتر شخصی ***

 1. intro of hardware   ( بهمن 1394)
 2. power supply  ( بهمن 1394)
 3. MAIN-PCB   ( بهمن 1394)
 4. MAIN-CPU   ( بهمن 1394)
 5. MAIN-CHEAPSET   (بهمن 1394)
 6. MAIN-RAM   ( بهمن 1394)
 7. MAIN-EXPANTION CARD  ( بهمن 1394)
 8. MAIN-CONNECTORS & JUMPERS  ( بهمن 1394)
 9.   drives( بهمن 1394)
 10. biosA   ( بهمن 1394)
 11. MAIN-MAINTENANCE  (بهمن 1394)
 12. Video Card  ( بهمن 1394)
 13. Sound Card  ( بهمن 1394)
 14. Modem  ( بهمن 1394)
 15. Network Card  ( بهمن 1394)
 16. bios-update  ( بهمن 1394)
 17. do partition before win 7 , 8  install   ( بهمن 1394)
 18. do partition before win install  ( بهمن 1394)
 19.  do partition with softwares ( بهمن 1394)
 20. mainboard total  ( بهمن 1394)

*** مونتاژ کار رایانه  ***

 1. پارتیشن بندی با نرم افزار acronics  ( بهمن 1394)
 2. پارتیشن بندی هارد بعد از نصب ویندوز 7و8  ( بهمن 1394)
 3. پارتیشن بندی هارد قبل از نصب ویندوز  ( بهمن 1394)

*** کارآفرینی / KAB ***

 1. طرح کسب و کار یک صفحه ای ( بهمن 1394)
 2. فصل یک ( بهمن 1394)
 3. فصل دو  ( بهمن 1394)
 4. فصل سه( بهمن 1394)
 5. فصل چهار ( بهمن 1394)
 6. فصل پنج ( بهمن 1394)

 

*** تحلیلگر بازار مالی ***

 1. بازار تبادلات ارز فارکس  ( بهمن 1394)

*** تراشکاری ***