*** الکترونیک ***
 
*** جوشکاری ***
تنظیم دستورالعمل جوشکاری (wps) و تائیدیه دستورالعمل جوشکاری(PQR)
جوشکاری فشاری میلگرد با گاز سوختی
 
*** متالوژی ***
 
*** مکانیک ***
 
 *** برق ***
تعمیر لوازم خانگی حرارتی  الکتریکی 4 - اطوی خشک و بخار خانگی ، اطوهای بخار نیمه
تعمیر لوازم خانگی حرارتی 3 - توستر ، ساندویچ ساز ، سرخ کن ، کباب پز, بخاری برقی, رادیاتور برق
تعمیر لوازم خانگی حرارتی 2 - پلوپز ، آرام پز ، بخار پز و  اجاق برقی 
تعمیر لوازم خانگی گردنده 1-مخلوط کن،آسیاب برقی و همزن
تعمیر لوازم خانگی گردنده 2 - پنکه‌ها ، هود ، هواکش ، کولر آبی
تعمیر لوازم خانگی گردنده 5 - جاروبرقی
تعمیر لوازم خانگی گردنده 3  -  چرخ گوشت ، غذا ساز و سبزی خرد کن‌ها
تعمیر لوازم خانگی گردنده 4 -  دست خشک کن دستی و اتوماتیک
تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی  1 - قهوه جوش ، سماور برقی ، کتری برقی
تعمیر لوازم خانگی گردنده 2 - پنکه‌ها ، هود ، هواکش ، کولر آبی
تعمیر لوازم خانگی گردنده 11 -  آب پرتغال گیر ،  آب‌میوه