دفتر پژوهش، طرح  و برنامه ریزی درسی یکی از دفاتر تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد که زیر نظر معاونت پژوهش و برنامه ریزی فعالیت می نماید.

دفتر طرح و برنامه هاي درسي در دهه 50 با عنوان مديريت پژوهش شكل گرفت سپس تحت عنوان دفتر پژوهش و برنامه ريزي درسي در سال هاي 1380 تا 1386 به فعاليت ادامه داد. در سال 1386 به دليل تغييرات ساختاري در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بخش پژوهش از اين دفتر جدا شد و تحت عنوان پژوهش و برنامه ريزي زير نظر معاونت پژوهش و برنامه ريزي سازمان قرار گرفت و در حال حاضر با عنوان دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسي زير نظر معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش سازمان به فعاليت خود ادامه مي دهد.

مهمترین وظايف دفتر عبارتند از:

- تعیین عناوين اولویت‏های پژوهشي سالانه سازمان در سطح ملي و استاني و پيشنهاد به شوراي پژوهشي سازمان جهت تصويب نهايي

- بررسي منابع آموزشی ارسالی از استان‏ها و واحدهای ستادی و ارايه به شوراي تالیف منابع سازمان جهت بررسی

- انجام کلیه امور مرتبط با انتشار فصلنامه سازمان

- تجزیه و تحلیل مشاغل و حرف موجود در بازار کار بمنظور تدوین استانداردهای شایستگی و ارزشیابی بر اساس سند بین المللی isco

- تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی بر اساس نیاز بازار کار، تحولات فناوری و خط مشی ها و سیاست های سازمان همراستا با استانداردهای بین المللی

- مطالعه، توليد، طبقه بندي و تحليل آمار و اطلاعات(در قالب نظام تحليل آماري) و ايجاد پايگاه اطلاعات آمار و تهيه سالنامه آماری وگزارش‏های لازم

- تدوین خط مشی كلان برنامه ريزي درسي سازمان

- تشكيل و اداره امور دبير خانه ستاد برنامه ريزي آموزشي اجرايي سازمان به منظور تدوين سند برنامه های سالیانه و تنظيم اسناد تعهدات آموزشي اجرايي استان‏ها و واحد هاي ستادي وابلاغ آن

- بسط و توسعه، تماس و مذاکره با مجامع و انجمن‌های علمی داخلی و خارجی به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای بهره گیری از یافته‌های علمی و تحقیقاتی

- برقراری ارتباط مستمر و متقابل با مراکز علمی و فرهنگی بین‌المللی و فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای عضویت در سازمان‌ها و انجمن‌ها و مراکز علمی  داخلی و خارجی

 

ساختار دفتر پژوهش، طرح  و برنامه ریزی درسی: