1. بافنده پوشاک نوزاد وکودکان زیر 10 سال با دستگاه بافندگی خانگی(سال 1394)
  2. کارور ماشين هاي جوراب بافي (مکانيكي) (1390)
  3.