1. آزمایشگر تصفیه پساب صنعتی  (سال 1392)
 2. آزمایش راکتورهای بیوشیمیایی (سال 1392)
 3. اپراتوری میکروتوربین ها (1392)
 4. بازرس رنگ های صنعتی  ( آبان 1394)
 5. پیمانکار برق
 6. تکنسین توربین های بادی
 7. تکنسین رادیولوژی
 8. تکنسین فرآیند تولید نیمه رساناها
 9. تکنسین سیستم هاي خورشیدي و فتوولتاييك
 10. ساخت قطعات پلاستیکی و کامپوزیتی(مهندسین فردا)
 11. کنترلر کیفیت لوله های پی وی سی سخت
 12. متخصص سيستم هاي DCS
 13. متخصص بهداشت، ایمنی و محیط زیست (1392)
 14. مسئول پلان بيومس
 15. مسئول سیستم های ژئوترمال
 16. مسئول سیستم های زیست توده (1392)
 17. مشاور انرژی (1392)