جستجوی پیشرفته جستجو در وب
معاونت پژوهش و مطالعات جامع

اولویت های پژوهشی مصوب شورای پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 1392(حوزه ستادی)

 • بررسی مبانی فلسفی آموزش فنی و حرفه ای
 •   بررسی مبانی روانی- اجتماعی آموزش فنی و حرفه ای
 • بازنگری سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت ارتباط آن با ارزیابی عملکرد استانی و ستادی
 •  امکان سنجی راهکارهای ایجاد شبکه ملی مهارت در کشورهای حاشیه اقیانوس هند
 • طراحی نظام تفصیلی صلاحیت های حرفه ای کشور
 •  طراحی و تدوین  الگو(هایی) برای آزمون های عملی و بازنگری  نظام آموزش و سنجش و آزمون در حوزه آزمون عملی
 • آسیب شناسی مسابقات ملی و بین المللی مهارت
 •  بررسی نقش آموزش های مهارتی در بهره وری اقتصادی کشور
 • آسیب شناسی طرح 18 ماهه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اولویت های پژوهشی مصوب شورای پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 1391

 • نیازسنجی آموزش های مهارتی براساس آمایش سرزمین در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات
 • تدوین و ارائه الگویی برای ارزیابی کارآیی درونی و بیرونی موسسات کارآموزی آزاد
 • پیمایش و رهگیری وضعیت مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • شناسایی وضعیت مشاغل خانگی و برنامه ریزی برای آموزش های مرتبط
 • طراحی و استقرار الگوهای اثربخش و نوین آموزش های مهارتی

نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی کشور

بازديدکنندگان اين صفحه: 3023 | بازديدکنندگان امروز: 17 | کل بازديدکنندگان: 2340363 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2030 ثانيه