جستجوی پیشرفته جستجو در وب
شرح وظایف

 

الف) حوزه برنامه ریزی: 

- مطالعه، مدیریت و نظارت بر تدوين برنامه هاي آموزشي متناسب با نياز بازار كارو برنامه هاي توسعه اي كشور.

- طراحي برنامه هاي توسعه كمي و كيفي و بررسي زمينه هاي تغيير در ساختارها , امكانات و ارتقاء كيفي آموزشهاي فني و حرفه اي با مشاركت فعال بخش دولتي و غير دولتي .

- مدیریت و نظارت بر تدوين برنامه هاي توسعه منابع انساني سازمان.

- مطالعه,توليد,طبقه بندي و تحليل آمار و اطلاعات(در قالب نظام تحليل آماري)وايجاد پايگاه اطلاعات آمار و
 تهيه گزارشهاي لازم.

- جمع آوري آمارهاي مورد نياز سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظوراستفاده در امور برنامه ريزي.

- تهيه گزارشات آماري مختلف در رابطه با عملكرد سازمان در مقاطع زماني مشخص.

- بررسي و تجزيه و تحليل نتايج حاصله از اجراي برنامه ها و استفاده و بهره برداري ازآن در جهت برنامه ريزي هاي آتي و اصلاح يا حذف برخي از برنامه هاي متغير حسب ضرورت.

- كاربست نتايج آمار و صفات كيفي و كمي آن در مناطق مختلف كشور و برنامه ريزي هاي لازم در امر آموزشهاي فني و حرفه اي به منظور رفع نارسائي ها درارتباط با نتايج آمار .

 ب) حوزه پژوهش: 

  -    مطالعه و بررسي سياست‏ها و اولويت هاي اقتصادي –اجتماعي كشور در زمينه آموزش‏هاي فني وحرفه اي و کاربست نتایج آن در برنامه ها.

-    بررسي تحليل اقتصادي (هزينه –فايده) آموزش‏هاي فني و حرفه اي در سازمان و جامعه و مطالعه و بررسي ميزان بهره وري منابع سازمان (انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي و ترويج فرهنگ بهره وري).

-          مطالعه و تدوين برنامه هاي آموزشي- اجرایی سازمان متناسب با نيازسنجی بازار كار و برنامه هاي توسعه اي كشور(آمایش سرزمین)

-          آینده پژوهی و بازاندیشی در آموزش های فنی و حرفه ای با رویکرد ملی و بین المللی

-         انجام مطالعات تطبیقی نظام آموزش فنی و حرفه ای کشورهای موفق به منظور استفاده از تجربیات آنها

-         تشكيل شوراي پژوهشي سازمان و اداره امور دبيرخانه آن.

-   ج)برنامه ریزی 

   -تشکیل کارگروه های برنامه ریزی درسی و نظارت بر کمیته های تخصصی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی شغل و شایستگی.

-تهیه مسیر حرفه ای برای گروه های برنامه ریزی درسی.

- تجزیه و تحلیل مشاغل و حرف بر اساس نیاز سنجی های انجام شده .

- بررسی گروه های واحد در کتاب استاندارد بین المللی حرف و مشاغل (ISCO 2008)و تطبیق با مشاغل و حرف کشور.

- مدیریت و نظارت بر پیشنهادات عناوین و تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی شغل وشایستگی ارائه شده توسط استان ها و متقاضیان از بنگاه های اقتصادی .

 

 

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 700 | بازديدکنندگان امروز: 106 | کل بازديدکنندگان: 2245337 | بازديدکنندگان آنلاین: 4 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2040 ثانيه