بسمه تعالی

 

 

 

خط مشی معاونت برنامه ریزی درسی

 

 

 

این معاونت در راستای رسالت خود به عنوان متولی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای تمامی حرف و مشاغل، با شعار هر مهارت و هر محصول یک استاندارد آموزشی و با رعایت ارزش های سازمان و التزام کامل به قوانین و مقررات تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی و کسب رضایت مشتری، در راستای سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد بالا دستی استراتژی های زیر را دنبال می کند:
  • توسعه و تعامل سازنده برون سازمانی و درون سازمانی در تدوین و بازنگری استاندارد های آموزشی
  •  ارتقاء مهارت در سطوح مختلف جامعه از طریق ارتقاء کیفیت استاندارد های آموزشی موجود
  • توانمند سازی و ارتقای کیفی منابع انسانی از طریق ارتقاء کیفیت استاندارد های آموزشی موجود
  • ارتقاء کمی و کیفی استانداردهای آموزشی
  • نیاز سنجی مداوم استانداردهای آموزش در سطح آمایش سرزمین و اسناد توسعه اشتغال
  • شبکه سازی کلیه ذینفعان آموزشی و ادارات و مراکز آموزشی بهمنظور تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی
  • مشارکت ذینفعان در تدوین استاندارد های آموزشی مورد نیاز بازار کار
  • تدوين استاندارد آموزشي جديد در حوزه مشاغل سبز و سبز نمودن استاندارد های آموزش شغلي موجود در سازمان
  • عملیاتی کردن برنامه های دفتر بر اساس سند راهبردی سازمان
  • نظارت کلینیکی بر اجرای استاندارد های آموزشی در مراکز آموزشی سازمان

 

*********************************

 

کلیه استانداردهایی که تاریخ اعتبار آنها به پایان رسیده است در دست

 

بازنگری بوده و تا اطلاع ثانوی قابلیت اجرایی دارند

 

 

 

 

** کلیه حقوق مادی و معنوی  استانداردهای آموزشی ، متعلق به سازمان آموزش **

**  فنی وحرفه ای کشور می باشد و هرگونه سوءاستفاده مادی  **

**و معنوی از این آثار موجب پیگرد قانونی است**

 

استاندارد های آموزش شغل مربیان
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻣﻮزش در ﺻﻨﺎﻳﻊ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻣﻮزش روستایی
استانداردهای آموزش بازار محور (آموزش،تولید،بازاریابی،فروش)
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻣﻮزش فناوری های راهبردی
استانداردهاي آموزش قالب تفاهم نامه 
استانداردهای آموزش های تکمیلی بین سطوح تحصیلی 
استانداردهای آموزش ویژه مسابقات آزاد مهارت جوشکاری 
استانداردهاي آموزش وپژه معلولين ذهني و جسمي
استانداردهای مشترک سازمان آموزش فنی وحرفه ای با وزارت جهاد کشاورزی
فهرست استانداردهاي آموزش مهارت و فناوري  
استانداردهاي آرشيوي (قابل استناد و اجرا فقط برای شاخه کار و دانش و تفاهم نامه ها)